Русский      English

Винахідник миші, але не тільки
Леонід Черняк

Якщо комусь відоме ім'я американського вченого Дага Енгельбарта (Douglas чи Doug Engelbart), те, імовірніше всього, воно асоціюється тільки з мишею - самим популярним маніпулятором для керування курсором. Вірно, саме він і придумав, і назвав пристрій "мишею". Миша принесла йому і славу, і нагороди, але, на жаль, тільки через тридцять років після її народження. Патент на мишу, термін дії якого зараз уже вичерпаний, виявився вкрай невдало складеним: він поширювався не власне на ідею маніпулятора, а всього лише на механізм зчитування координат за допомогою двох ортогонально розташованих коліс. Сучасні миші мають інші механізми зчитування, і тому компанії, які їх випускали, вільні від яких-небудь зобов'язань перед винахідником. Як отут не згадати прагматичного американця Зингера, що запатентував голку з вушком в вістрі, чим забезпечив собі патентні винагороди незалежно від будови швейної машини. Досить довго суспільна думка зв'язувала появу миші з лабораторією XeroxPARC чи першими ж моделями комп'ютерів компанії Apple. Це справедливо в тім сенсі, що у велике життя миша ввійшло саме відтіля, однак придумана вона була аж ніяк не там. Публічне визнання авторства за Енгельбартом відбулося тільки в 1998 р., коли йому була присуджена премія Lemelson-MIT Prize. Її грошове вираження - 500 тис. дол., і вона заснована для нагородження за видатні винаходи.

   
  Ідеї Дага Енгельбарта набагато випередили час  

Практично одночасно відбулася ще одна знаменна подія - присудження Енгельбарту асоціацією Association for Computing Machinery (ACM) премії імені Алана Тьюринга. Цю куди більш скромну (всього 25 тис. дол.) нагороду іноді, однак, називають Нобелівською премією в області обчислювальної техніки. Вона стала академічним визнанням інших фундаментальних робіт ученого, що стали ідейною основою для ряду ключових технологій у сучасних обчислювальних системах, інтерактивних засобах і комп'ютерних мережах.

У розмірах двох премій зримо виражається ставлення суспільства до заслуг таких вчених і винахідників, як Даг Енгельбарт. На порядок вище виявилася в матеріальному вираженні оцінка винаходу, що став лише частковим результатом загальної роботи, що велася наприкінці шістдесятих років у створеному цим ученим дослідницькому центрі в Stanford Research Institute (SRI) Стенфордського університету.Історія миші

Розповідаючи про Енгельбарта, доводиться все-таки почати з миші, причому не стільки для відновлення історичної справедливості, скільки для того, щоб стали зрозумілішими обставини, при яких маніпулятор з'явився. Очевидно головне: цей пристрій став не випадковим винаходом, а був створений в результаті серйозної і методичної роботи. В інтерв'ю, даному журналу SuperKids, Енгельбарт підкреслив, що миша була усього лише скромною частиною більш значного проекту, націленого на створення засобів, що розширюють можливості людського інтелекту (augmenting human intellect).

Прагнучи створити, можливо, першу у світі інтерактивну систему для роботи з текстами і зображеннями, Енгельбарт та інші співробітники SRІ прийшли до висновку, що жоден з маніпуляторів, що були до того часу, (світлове перо, джойстик та ін.) не відповідає їх вимогам. Щоб знайти підходи до ідеального, був виконаний аналіз можливостей маніпуляторів різних типів (у тому числі керованих стопою чи коліном) і побудована таблиця властивостей, на зразок Періодичної системи елементів. Уже на основі цієї таблиці аналітично були виведені необхідні параметри ще не існуючого на той час пристрою. Він і став мишею.

Перший екземпляр такого маніпулятора був виготовлений інженером Біллом Інглишем (Bill EngLIsh), а програми для нього написав Джефф Рулифсон (Jeff RuLIfson). Частково роботи зі створення миші спонсировались Національним космічним агентством (NASA). На його замовлення були проведені порівняльні випробування різних пристроїв, і хоча миша продемонструвала абсолютну перевагу, але - така іронія долі - у силу своєї відомчої специфіки NASA втратило до цього маніпулятора інтерес: адже він не міг працювати в невагомості.Ванневар Буш і Даг Енгельбарт

Саме вони стоять першими в ряді фахівців в області інформаційної технології, чия наукова діяльність в англійській мові може бути позначена словом visionary. На жаль, у російській мові немає такого вдалого слова - можна сказати, що це і мислитель, і провидець, однак учений, але ніяк не фантаст. Звичайно ці мислителі не зв'язані безпосередньо з виробництвом, а відіграють роль академічних професіоналів, що дивляться вперед. Вплив таких людей на прогрес величезний по своїй значимості, але має непрямий чи опосередкований характер.

Даг Енгельбарт став послідовником і спадкоємцем Ванневара Буша насамперед тому, що двох учених поєднувало розуміння комп'ютера як інструмента для розширення інтелектуальних можливостей людини; у цьому особливість їхньої позиції. На зорі обчислювальної техніки існувало два полюси в розумінні ролі комп'ютера: на одному були "техніки", яких займали прагматичні проблеми (рішення інженерних і наукових задач), на іншому - "романтики", що міркували на теми, так чи інакше зв'язані з розумністю машини, і які шукали відповіді на питання: " Чи може машина думати?". І Буш, і тим більше Енгельбарт займали серединну позицію: вони бачили майбутнє в системах "людина - машина", де людині, і тільки їй, віддана творча ініціатива, а роль комп'ютера полягає в тім, щоб бути асистентом.

Чи були ці вчені знайомі особисто - невідомо, але ми знаємо, що наприкінці сорокових років Енгельбарт прочитав знамениту статтю Буша "As We May Think", де той виклав своє бачення майбутнього інформаційного помічника, вибравши як ілюстрацію гіпотетичну машину Memex. Про цю машину і про Ванневара Буша можна прочитати статтю, опубліковану в PC Week/RE №17/98.

Ця ідея створення машини, що сприяє людині в його інтелектуальній діяльності, стала для Енгельбарта керівною на всі наступні роки. Через двадцять років після опублікування статті у своїх практичних роботах він зумів реалізувати цілий ряд властивостей, задуманих Бушем у Memex, але при цьому пішов ще далі. Енгельбарт не просто створив ізольовану машину, орієнтовану на індивідуального користувача, - він побачив у мережі комп'ютерів можливість для корпоративної роботи колективу.Вибір власного шляху

Інженерна кар'єра Енгельбарта почалася в 1948 р. після закінчення Університету штату Орегон у лабораторії, що згодом увійшла до складу NASA. Там аж до 1955 р. він займався радарними системами, і насамперед системами відображення інформації. Зрозуміло, що в ту пору на екран радара зображення виводилося без цифрової обробки. І можливо, що саме Енгельбарту одному з перших у світі спало на думку про об'єднання комп'ютера з екраном для виводу тестової інформації й оцифрованих зображень. Сьогодні це здається тривіальним, але до широкого поширення дисплеїв залишалося ще не менше 10 років.

Тоді ж Енгельбарту вперше довелося зштовхнутися з тим, що постійно переслідувало його багато років: ідеї вченого, на десятиліття випередили свій час, не могли бути зрозумілі іншими. Даг Енгельбарт зі смутком згадує, як він бився, намагаючись пояснити свої погляди на комп'ютер у самих різних інстанціях, але скрізь одержував відмову. Він дійшов до самого Девіда Паккарда (David Packard) у компанії Hewlett-Packard, але навіть і той не визнав ці ідеї корисними для своєї фірми.

Залишалося одне - знайти кошти для організації власної лабораторії. І вона була створена за назвою Augmentation Research Centre (ARC) у дослідницькому інституті Stanford Research Institute (SRІ) Стенфордського університету.

Глобальною темою лабораторії стали технічні засоби для кооперативної діяльності CSCW (Computer Supported Co-operative Work); тепер ми називаємо це програмним забезпеченням для корпоративної діяльності (groupware). В опублікованій тоді статті "Працюємо разом" ("Working Together") Енгельбарт так сформулював свою задачу: "створити умови для асинхронної роботи груп людей, розподілених географічно".

   
  Найперша "миша"  

Вдумайтеся: кінець п'ятидесятих - початок шістдесятих, СРСР ще не відстає від США в обчислювальній техніці. Кому тоді в голову могла прийти така зухвала ідея? Але ще більш уражає гасло, під яким Енгельбартом велася робота: "Augmentation not automation". Спробуємо в ньому розібратися. Слову "augmentatіon" відповідає російському "збільшення", "приріст". Тим самим Енгельбарт підкреслював, що він не йде по прийнятому в ту пору в академічному співтоваристві шляху автоматизації (штучний інтелект, автоматизація перекладу й інші спроби заміщення людини комп'ютером; усерйоз говорили про комп'ютери, що складають музику і вірші). Час показав, що цей напрямок при своїй привабливості для величезної більшості академічно орієнтованих учених - дорога якщо не в тупик, то вже точно на бокову колію.

Енгельбарт дивився на життя зовсім інакше: він не намагався замінити людину комп'ютером, уже тоді прекрасно розуміючи значення поділу функцій між машиною і людиною. Свої погляди він втілив у створеній їм системі NLS (On-LIne System).

У число основних функцій NLS увійшли:

Ці функції неможливо було реалізувати тими засобами, що малися в розпорядженні вчених. Тому Енгельбарту довелося створити цілий ряд інших програмних і апаратних засобів, що сьогодні стали класикою:

NLS будувалася за принципом ETLANTU (Easy To Learn And Natural To Use), тобто "легко вивчити і просто використовувати". Але, звичайно, головне в системі - ідея створення інтегрованого інтерактивного візуального середовища, адаптованого до нестатків користувача. У ту пору доступ до комп'ютера мали тільки програмісти, але навіть і вони тоді працювали "через віконце", здаючи перфокарти і перфострічки й одержуючи назад багатометрові роздруківки результатів і лістинги програм.

Публіці NLS була вперше представлена в 1968 р. на Осінній об'єднаній комп'ютерній конференції (Fall Joint Computer Conference). Саме там відбувся дебют основних складових системи, включаючи мишу. Відзначимо, що все це відбувалося в режимі телеконференції між залом і лабораторією ВSRI."Сибірське заслання"

У наступні роки життя Енгельбарта складалася невдало. Щось не ладилося в роботі колективу його лабораторії, і значна частина співробітників пішла в XeroxPARC, яка бурхливо розвивалася , у пожежі згорів будинок, де жила родина, нарешті, сам він важко занедужав, і лікарі скептично ставилися до можливості видужання. Чимало для однієї людини, але він вистояв. Зрештою Енгельбарт змушений був шукати роботу в приватних фірмах, оскільки йому не удалося одержати фінансування як незалежному досліднику. Він неохоче розповідає про цей період життя, а в одному телевізійному інтерв'ю назвав його "засланням у Сибір".

Однак він продовжував спілкуватися зі своїми послідовниками. Деякі бесіди його зафіксовані і становлять живий інтерес. Після появи Apple ІІ між Енгельбартом і Стивом Джобсом відбулася гостра розмова, де приводом для розбіжності стало ставлення до мережі. Джобс стверджував, що вся обчислювальна потужність повинна бути зосереджена на робочому столі. Енгельбарт тоді доводив перевагу того, що ми зараз називаємо мережним підходом. Відомо, чия точка зору перемогла тоді, і зрозуміло, чому Стив Джобс був правий. Але зрозуміло й інше: без мережі персональний комп'ютер не можна сьогодні визнати повноцінним, - так що і Даг Енгельбарт виявився правий. Загалом, як в одній східній притчі - "і ти, жінка, теж права".Спізніле визнання

Наприкінці 80-х років життя Енгельбарта стало змінюватися до кращого: його заслуги, хоча і з запізненням, сталі знаходити суспільне визнання. До одержання самих значних премій, про які говорилося вище, Даг Енгельбарт був визнаний гідним ще цілого ряду нагород і звань:

Вражає не тільки кількість офіційних нагород, але і те, що Енгельбарта як свого ідейного натхненника визнають дуже багато хто, і одним з перших це зробив Тед Нельсон, батько сучасного гіпертексту.

Скотту Макнили, одному з керівників SUN Microsystems, належать наступні слова: "Даг став піонером у мережних технологіях у ті часи, коли цим ще ніхто не займався". Може бути, саме тут криється розгадка походження таємничої мантри компанії SUN, що стала її девізом ще в далекому 1982 р.: "The Network is the Computer" ("Мережа - це комп'ютер"). Зараз, коли роль мережних технологій стала зрозуміла всім, цей девіз майже втратив свою загадковість, а сімнадцять років тому усе було далеке не так очевидно, і він здавався якоюсь містикою.

Відомо, що історія компанії SUN іде коренями саме в Стенфордський університет (SUN - абревіатура від Stanford University Network), і там же з кінця п'ятидесятих Енгельбарт протягом 20 років працював у SRІ, - так що наступність не викликає сумніву.

Зараз Енгельбарту вже далеко за сімдесят, але він зберігає відданість своїй справі, створив і очолює невеликий дослідницький інститут, названий їм Bootstrap. Якщо хтось не знає, то буквально це слово означає "витягування за власні шнурки", а в додатку до операційних систем воно визначає метод поетапного завантаження, рух від меншого до більшого. У даному випадку передбачається, що цей інститут може бути місцем, де збираються представники всіх спеціальностей, зв'язаних з інформаційними технологіями.

Життєвий шлях Дага Енгельбарта підтверджує відому істину: удача і визнання рідко супроводжують першовідкривачів. В історії науки і техніки є завидні виключення, але частіше "сіють" одні, а "пожинають плоди" зовсім інші, і прикладів тому можна навести безліч. Енгельбарт був один раз названий людиною, що зробила більше усіх для появи персонального комп'ютера, але, заробила на цьому менше усіх. Що ж - цинічно, але точно.


Переклад з російської Малашок Т.І.
Матеріали опубліковані з дозволу редакції сайту "Виртуальный компьютерный музей"
Хронологія розвитку обчислювальної техніки в Україні