English      Українська

80 лет академику НАН Украины Виталию Петровичу Боюну

Известный ученый в области специализированной вычислительной техники и интеллектуальных видеосистем реального времени Виталий Петрович Боюн родился 8 августа 1941 г.

В 1965 г. окончил Днепродзержинский вечерний металлургический институт им. М.И.Арсеничева. В 1959-1967 гг. работал на Днепровском металлургическом заводе им. Ф.Э.Дзержинского.

С 1967 до 1970 гг. учился в аспирантуре Института кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, в котором с тех пор неизменно работает; с 1991 г. - заведующий отдела интеллектуальных видеосистем реального времени.

Основные направления научных исследований В.П.Боюна - специализированные и проблемно-ориентированные процессоры, комплексы и системы. Под его руководством разработан и создан ряд специализированных устройств (динамический АЦП, функциональные преобразователи, цифровые фильтры) и проблемно-ориентированных процессоров (процессоры для решения систем уравнений, процессоры реального времени, ЭВМ с комплексной арифметикой).

В.П.Боюн внес заметный вклад в развитие конечно-разностного подхода с постоянными и переменными шагами дискретизации. Он заложил основы динамической теории информации, что позволило выделять и использовать полезную динамическую информацию из случайных стационарных и нестационарных сигналов, итерационных процессов, изображений, пространственных полей. На базе указанной теории созданы методы аналого-инкрементного преобразования и обработки сигналов, методы синтеза алгоритмов и структур.

Разработаны принципы организации вычислительного процесса и многоканального обработки информации, которые положены в основу создания уникальных систем контроля, диагностики и управления высокодинамичными процессами и скоростными объектами.

Сейчас В.П.Боюн работает над разработкой динамических моделей интеллектуального восприятия визуальной информации, информационных основ повышения избирательности цифрового представления изображений и видеопоследовательностей, принципов построения интеллектуальных видеокамер и видеопроцесорных систем технического зрения. В частности, предложено грубо-точные методы поиска объектов в изображении по различным признакам, методы слежения за подвижными объектами, панорамирование окружающей обстановки и т.д.

Видеосистемы реального времени с элементами искусственного интеллекта и их применение

Доклад подается на языке оригинала.

Доповідь В.П.Боюна на засіданні Президії НАН України 13 жовтня 2021 року

Із теми "Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту" виступив завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України академік Віталій Боюн.

Він зазначив, що на відміну від традиційних відеокамер, безліч зразків яких випускаються сотнями фірм, створені в Інституті кібернетики відеокамери орієнтовані на автоматичну роботу в системах реального часу (системи комп’ютерного зору, автоматизація виробничих процесів, контроль якості продукції, робототехніка, системи військового й оборонного призначення, медико-біологічні та наукові дослідження тощо). При цьому у відеосистемі закладено елементи штучного інтелекту, властиві зоровому аналізатору людини.

Останнім часом в Інституті досліджено структурні особливості побудови і принципів організації нейронної мережі сітківки ока людини як прототипу для створення перспективних систем комп’ютерного зору. Це дало можливість створити узагальнену динамічну модель процесів пошуку об’єктів у зображенні, слідкування за ними у відеопослідовності, здійснювати їх класифікацію та розпізнавання, на 2-3 порядки підвищити продуктивність і ефективність систем комп’ютерного зору, розширити їхні функціональні можливості.

Також в Інституті кібернетики створено інтелектуальні відеокамери на базі мікроконтролера, мікрокомп’ютера та програмовних логічних інтегральних схем різної продуктивності і вартості, які можуть бути запрограмовані для розв’язання конкретної задачі. Зараз вони застосовуються при створенні системи мобільного відеонагляду дорожньої і придорожньої обстановки, розпізнавання номерів авто та облич спільно з партнером ТОВ "Магнітприлад" (м.Канів). Напрацьовано низку методів і алгоритмів виділення руху об’єктів, траєкторії руху, небезпечних ситуацій у натовпі тощо. Пристрій для пошуку об’єкта в зображенні в умовах завад за контурними ознаками та слідкування за ним передано для впровадження на ДП "Фотоприлад" Укроборонпрому.

Крім цього, науковцями запропоновано різні технології для подальшого значного підвищення продуктивності відеосистем з елементами штучного інтелекту.


Академик НАН Украины В.П.Боюн