English      Русский

80 років академіку НАН України Віталію Петровичу Боюну

Відомий вчений у галузі спеціалізованої обчислювальної техніки та інтелектуальних відеосистем реального часу Віталій Петрович Боюн народився 8 серпня 1941 р.

У 1965 р. закінчив Дніпродзержинський вечірній металургійний інститут ім. М.І.Арсенічева. У 1959–1967 рр. працював на Дніпровському металургійному заводі ім. Ф.Е.Дзержинського.

З 1967 до 1970 р. навчався в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, в якому відтоді незмінно працює; з 1991 р. — завідувач відділу інтелектуальних відеосистем реального часу.

Основні напрями наукових досліджень В.П.Боюна — спеціалізовані та проблемно-орієнтовані процесори, комплекси і системи. Під його керівництвом розроблено та створено низку спеціалізованих пристроїв (динамічний АЦП, функціональні перетворювачі, цифрові фільтри) і проблемно-орієнтованих процесорів (процесори для розв’язання систем рівнянь, процесори реального часу, ЕОМ з комплексною арифметикою).

В.П.Боюн зробив помітний внесок у розвиток скінченно-різницевого підходу з постійними та змінними кроками дискретизації. Він заклав основи динамічної теорії інформації, що дало змогу виокремлювати й використовувати корисну динамічну інформацію з випадкових стаціонарних та нестаціонарних сигналів, ітераційних процесів, зображень, просторових полів. На базі зазначеної теорії створено методи аналого-інкрементного перетворення й обробки сигналів, методи синтезу алгоритмів і структур.

Розроблено принципи організації обчислювального процесу та багатоканального оброблення інформації, які покладено в основу створення унікальних систем контролю, діагностики й керування високодинамічними процесами та швидкісними об’єктами.

Нині В.П.Боюн працює над розробленням динамічних моделей інтелектуального сприйняття візуальної інформації, інформаційних основ підвищення вибірковості цифрового представлення зображень та відеопослідовностей, принципів побудови інтелектуальних відеокамер та відеопроцесорних систем технічного зору. Зокрема, запропоновано грубо-точні методи пошуку об’єктів у зображенні за різними ознаками, методи стеження за рухомими об’єктами, панорамування навколишньої обстановки тощо.

Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту та їх застосування

Доповідь В.П.Боюна на засіданні Президії НАН України 13 жовтня 2021 року

Із теми "Відеосистеми реального часу з елементами штучного інтелекту" виступив завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України академік Віталій Боюн.

Він зазначив, що на відміну від традиційних відеокамер, безліч зразків яких випускаються сотнями фірм, створені в Інституті кібернетики відеокамери орієнтовані на автоматичну роботу в системах реального часу (системи комп’ютерного зору, автоматизація виробничих процесів, контроль якості продукції, робототехніка, системи військового й оборонного призначення, медико-біологічні та наукові дослідження тощо). При цьому у відеосистемі закладено елементи штучного інтелекту, властиві зоровому аналізатору людини.

Останнім часом в Інституті досліджено структурні особливості побудови і принципів організації нейронної мережі сітківки ока людини як прототипу для створення перспективних систем комп’ютерного зору. Це дало можливість створити узагальнену динамічну модель процесів пошуку об’єктів у зображенні, слідкування за ними у відеопослідовності, здійснювати їх класифікацію та розпізнавання, на 2-3 порядки підвищити продуктивність і ефективність систем комп’ютерного зору, розширити їхні функціональні можливості.

Також в Інституті кібернетики створено інтелектуальні відеокамери на базі мікроконтролера, мікрокомп’ютера та програмовних логічних інтегральних схем різної продуктивності і вартості, які можуть бути запрограмовані для розв’язання конкретної задачі. Зараз вони застосовуються при створенні системи мобільного відеонагляду дорожньої і придорожньої обстановки, розпізнавання номерів авто та облич спільно з партнером ТОВ "Магнітприлад" (м.Канів). Напрацьовано низку методів і алгоритмів виділення руху об’єктів, траєкторії руху, небезпечних ситуацій у натовпі тощо. Пристрій для пошуку об’єкта в зображенні в умовах завад за контурними ознаками та слідкування за ним передано для впровадження на ДП "Фотоприлад" Укроборонпрому.

Крім цього, науковцями запропоновано різні технології для подальшого значного підвищення продуктивності відеосистем з елементами штучного інтелекту.


Академік НАН України В.П.Боюн